ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tytuł:
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT.
Sprawa:
Podmioty realizujące inwestycje związane z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu zobowiązane są po realizowaniu inwestycji, w ciągu 30 dni kalendarzowych od wytworzenia produktu do zwrócenia się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w przypadku pasz do Krajowego Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki, z wnioskiem o przeprowadzenie oceny jakości handlowej.

Wydane zaświadczenie lub pisemne stanowisko ww. instytucji, stwierdzające, że nie posiadają one kompetencji do oceny jakości produktu, którego dotyczyła inwestycja realizowana przy udziale kredytu z linii NT, kredytobiorca zobowiązany jest złożyć w banku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego wydania. Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity DZ. U z 2016 r. poz. 1604), tj. produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze.
Przedmiot sprawy:
Wydanie Świadectwa Jakości Handlowej.
Podstawy prawne:
Art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm.).
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
tel: 68 325 30 62
fax: 68 325 30 62 wew. 30
e-mail:
e-PUAP: /wijhars_zgora/skrytka
Wydział prowadzący sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel: 68 325 30 62 wew. 24
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT.
  2. Kopia umowy z kredytobiorcą  do wglądu w siedzibie wnioskodawcy.
Forma zgłoszenia:
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na wniosek zainteresowanego. Wniosek powinien być przekazany do tut. Inspektoratu. Wnioskodawca wraz ze złożeniem "Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT" powinien przedłożyć potwierdzenie przelewu opłaty na konto WIJHARS w Zielonej Górze.
Opłaty:
Za dokonanie oceny i wydanie świadectwa pobiera się opłaty ustalone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r.
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2328).
 
Ww. opłaty należy wnieść przed wydaniem świadectwa jakości przelewem na konto WIJHAR-S w Zielonej Górze :
45 1010 1704 0009 9622 3100 0000
Sposób załatwienia sprawy:
Wyznaczony Inspektor dokonuje oceny pod kątem spełnienia wymagań w zakresie jakości handlowej. Po dokonaniu oceny Wojewódzki Inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej.
Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel : 68 325 30 62 wew. 24
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Ławrynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-30 11:31:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-30 11:32:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 12:33:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »