ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tytuł:
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich.
Sprawa:
Dokonywanie oceny i wystawianie świadectwa zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich.
Przedmiot sprawy:
Wydanie świadectwa zgodności lub protokołu niezgodności.
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011 str. 1 z późn. zm.).
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
tel: 68 325 30 62
fax: 68 325 30 62 wew. 30
e-mail:
e-PUAP: /wijhars_zgora/skrytka
Wydział prowadzący sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel: 68 325 30 62 wew. 24
 
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich.
Forma zgłoszenia:
WIJHAR-S przeprowadza kontrole świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich po otrzymaniu od importera zamierzającego dokonać wwozu owoców i warzyw z krajów trzecich zgłoszenia tego zamiaru.
Opłaty:
Brak
Sposób załatwienia sprawy:
Wyznaczony Inspektor dokonuje oceny, czy świeże owoce i warzywa spełniają wymagania normy handlowej i po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:
  • Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
  • Protokół niegodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.
Wydział odpowiedzialny 
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel: 68 325 30 62 wew. 24
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Ławrynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-30 12:30:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-30 12:38:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 12:14:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »