ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Budżet i majątek

MAJĄTEK WIJHARS Zielona Góra na dzień 31.12.2018 r.

Grupa 0 Grunty
B 4.638,20      
U -
N 4.638,20
 
Grupa 1 Budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
B 79.085,00
U 16.232,41
N 62.852,59
 
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
B 197.914,41
U 192.699,61
N 5.214,80
 
Grupa 6 Urządzenia techniczne
B 28.414,61
U 19.897,50
N 8.517,11
 
Grupa 7 Środki transportu
B 312.776,88
U 182.955,14
N 129.821,74
 
Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
B 173.157,39
U 173.157,39
N 0,00
 
Wartości niematerialne i prawne
B 26.680,83
U 26.680,83
N 0,00
 
Budżet na 2018 r. wg ustawy budżetowej na 2019 r.
Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01023 Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Plan wydatków bieżących 2.101.000
Plan wydatków majątkowych 0
Ogółem plan wydatków 2.101.000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Spiżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 09:40:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 09:40:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 09:40:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1086 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet i majątek

MAJĄTEK WIJHARS Zielona Góra na dzień 31.12.2017 r.

Grupa 0 Grunty
B 4.638,20      
U -
N 4.638,20
 
Grupa 1 Budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
B 79.085,00
U 14.327,78
N 64.757,22
 
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne
B  7.119,21
U 7.119,21
N 0,00
 
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
B 187.048,92
U 179.918,02
N 7.130,90
 
Grupa 6 Urządzenia techniczne
B 19.996,90
U 10.415,15
N 9.581,75
 
Grupa 7 Środki transportu
B 263.396,38
U 156.488,24
N 106.908,14
 
Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
B 171.910,30
U 171.910,30
N 0,00
 
Wartości niematerialne i prawne
B 26.680,83
U 26.680,83
N 0,00
 
Budżet na 2018 r. wg ustawy budżetowej na 2018 r.
Dział   010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01023 Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Plan wydatków bieżących 2.033.000
Plan wydatków majątkowych 0
Ogółem plan wydatków 2.033.000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Spiżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 09:34:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 09:34:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 09:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet i Majątek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Majątek WIJHARS Zielona Góra, stan na 31.12.2016 r.
 
Grupa 0  Grunty
B 4.638,20zł
U -
A -
N 4.638,20zł          
 
Grupa 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
B 79.085,00zł
U 12.423,15zł
A 12.423,15zł
N 66.661,85zł
 
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne
B 7.119,21zł
U 7.119,21zł          
A 7.119,21zł          
N 0,00zł
 
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
B 186.689,78zł
U 181.632,78zł
A 181.632,78zł
N 5.057,00zł
 
Grupa 6 Urządzenia techniczne
B 19.689,50zł
U 9.043,11zł
A 9.043,11zł
N 10.646,39zł
 
Grupa 7 Środki transportu
B 246.714,38zł
U 200.214,38zł
A 200.214,38zł
N 46.500,00zł
 
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i  wyposażenie
B 176.018,71zł
U 172.028,71zł
A 172.028,71zł
N 3.990,00zł
 
Wartości niematerialne i prawne
B 29.828,82zł
U 29.828,82zł
A 29.828,82zł
N 0,00zł
 
Budżet na 2017r. wg ustawy budżetowej na 2017r.
Dział:                    010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział:               01023 Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Wydatki bieżące:             1.942.000zł
Wydatki majątkowe                      0zł
Ogółem wydatki              1.942.000zł
 
 
Majątek WIJHARS Zielona Góra, stan na 31.12.2015 r.
 
Grupa 0 Grunty
B 4.638,20zł
U -
A -
N 4.638,20zł          
 
Grupa 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
B 76.185,00zł
U 7.618,52zł
A 7.618,52zł
N 68.566,48zł
 
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne
B 7.119,21zł
U 7.119,21zł          
A 7.119,21zł          
N 0,00zł
 
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
B 160.946,63zł
U 160.946,63zł
A 160.946,63zł
N 0,00zł
 
Grupa 6 Urządzenia techniczne
B 6.161,46zł
U 6.161,46zł
A 6.161,46zł
N 0,00zł
 
Grupa 7 Środki transportu
B 197.820,50zł
U 139.720,50zł
A 139.720,50zł
N 58.100,00zł
 
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i  wyposażenie
B 172.334,32zł
U 172.334,32zł
A 172.334,32zł
N 0,00zł
 
Wartości niematerialne i prawne
B 29.828,82zł
U 29.828,82zł
A 29.828,82zł
N 0,00zł
 
Budżet na 2016r. wg ustawy budżetowej na 2016r.
 
Dział:                    010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział:               01023 Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Wydatki bieżące:             1.921.000zł
Wydatki majątkowe                      0zł
Ogółem wydatki              1.921.000zł
 
Plan po zmianach
Wydatki bieżące             1.921.000zł
Wydatki majątkowe            20.000zł
Ogółem wydatki              1.941.000zł
 
Majątek WIJHARS Zielona Góra, stan na 31.12.2014 r.
 
Nazwa grupy środka trwałego Legenda:
 
B – wartość brutto środka trwałego
U – umorzenie (liczone narastająco od daty OT środków trwałych)
A – amortyzacja (liczona narastająco od początku roku)
N – wartość netto
 
Podanie wartości uwzględniają zwiększenia i zmniejszenia środków trwałych
 
Grupa 0 Grunty:
 
B 4.638,20zł
U –
A – 
N 4.638,20zł
 
Grupa 1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego:
 
B 76.185,00zł
U 5.713,89zł
A 5.713,89zł
N 70.471,11zł
 
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne
 
B 7.119,21zł
U 7.119,21zł
A 7.119,21zł
N 0
 
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 
B 167.238,58zł
U 167.238,58zł
A 167.238,58zł
N 0
 
Grupa 6 Urządzenia techniczne
 
B 6.214,12zł
U 6.214,12zł
A 6.214,12zł
N 0
 
Grupa 7 Środki transportu
 
B 228.124,00zł
U 218.126,00zł
A 218.126,00zł
N 9.998,00zł
 
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 
B 176.184,74zł
U 176.184,74zł
A 176.184,74zł
N 0
 
Razem środki trwałe
 
B 665.703,85zł
U 580.596,54zł
A 580.596,54zł
N 85.107,31zł 
 
Wartości niematerialne i prawne
 
B 29.803,82zł
U 29.803,82zł
A 29.803,82zł
N 0
 
Środki trwałe w budowie
 
B 0
U 0
A 0
N 0
 
RAZEM
 
B 695.507,67zł
U 610.400,36zł
A 610.400,36zł
N 85.107,31zł
 
Budżet
 
Plan budżetowy na 2015 r.
 
Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział: 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
Wydatki bieżące: 1.901.000 zł
Wydatki majątkowe: -
Ogółem wydatki: 1.901.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Spiżak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Spiżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-18 08:26:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-18 08:27:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-14 13:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »