ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1061
Drugi poziom 1023
Trzeci poziom 1052
Czwarty poziom 1021

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 71000
Informacje o instytucji 8279
Kierownictwo 9232
Struktura organizacyjna 3734
Wydział Kontroli 3399
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie 3526
Wydział Nadzoru 3378
Wydział Administracji 3301
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 3187
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 3207
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 6159
Administrator bezpieczeństwa informacji 2908
Radca prawny 2181
Statut 2860
Podstawy prawne 7591
Regulamin organizacyjny 6202
Budżet i majątek 4567
Sprawozdania finansowe 1007
Kontrola zarządcza 9570
Rejestry, archiwa 3184
Efektywność energetyczna 2525
Komunikacja z urzędem 2519
Dostęp do informacji publicznej 6223
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3163
Informacja dla osób niesłyszących 5364
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 2553
Działalność inspektoratu 2029
Akty prawne 96081
Wyniki kontroli 660
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 17869
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 8661
Artykuły zafałszowane 2826
Schemat procedur kontroli 2125
Biuletyn Wiedza i Jakość 2496
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1268
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 3296
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 2344
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 2289
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 4103
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 4449
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 3315
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 2327
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 3198
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 2746
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 2186
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 2420
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 2627
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 3272
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 2238
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 2460
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 2380
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 2473
Druki i formularze 2500
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 11472
Świeże owoce i warzywa 16738
Jaja spożywcze 3490
Wyroby winiarskie 15408
Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 4780
Produkty regionalne i tradycyjne 4023
Inne 690
Rzeczoznawcy 8699
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 5049
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 6470
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 3495
Rolnictwo ekologiczne 4581
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 3013
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 4888
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 3951
Rolniczy handel detaliczny 3841
Informacje dla rolników 2440
e-PUAP 6150
System zarządzania jakością 1301
ISO 9001:2015 3378
Polityka jakości IJHARS 3112
Działania antykorupcyjne 1787
Ankieta satysfakcji klienta 2328
Patronaty 2896
Przetargi 14599
Zamówienia publiczne 26034
Aktualne 24983
W toku 3756
Wyniki 3075
Archiwalne 3003
Wyniki innych postępowań 3000
Praca 3054
Ogłoszenia o pracy 41283
Praktyki studenckie 3268
Archiwalny BIP 0
Ochrona Danych Osobowych 626
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1571
Klauzula informacyjna 1852
Skargi, wnioski 8244
Deklaracja dostępności 343

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 261133
Redakcja biuletynu 1923
Kontakt z redakcją 10403
Instrukcja korzystania z BIP 3698
Słownik skrótów 3515
Ważne linki 12129
Mapa serwisu 2434
Statystyki 2375
Kanały RSS 1738
Kontakt 10337
« powrót do poprzedniej strony