ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1270
Drugi poziom 1252
Trzeci poziom 1276
Czwarty poziom 1241

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 94806
Informacje o instytucji 9871
Kierownictwo 12536
Struktura organizacyjna 4434
Wydział Kontroli 4158
Oddział w Rzepinie 4464
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 4022
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 3802
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 3837
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 7502
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3566
Radca prawny 2700
Statut 3429
Podstawy prawne 12008
Regulamin organizacyjny 7294
Budżet i majątek 5649
Sprawozdania finansowe 1500
Kontrola zarządcza 11780
Rejestry, archiwa 3753
Efektywność energetyczna 2951
Komunikacja z urzędem 2826
Dostęp do informacji publicznej 8230
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3678
Informacja dla osób niesłyszących 6715
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 2981
Działalność inspektoratu 2343
Akty prawne 126202
Wyniki kontroli 842
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 23216
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 10576
Artykuły zafałszowane 3613
Schemat procedur kontroli 2586
Biuletyn Wiedza i Jakość 3148
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1446
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 4021
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 2866
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 2874
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 4908
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 5335
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 4151
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 2849
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 3921
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 3411
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 2692
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 3006
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 3262
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 4148
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 2789
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 3050
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 3018
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 3109
Druki i formularze 2896
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 13935
Świeże owoce i warzywa 20769
Jaja spożywcze 4380
Wyroby winiarskie 18787
Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 5635
Produkty regionalne i tradycyjne 4969
Inne 844
Rzeczoznawcy 11393
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 8301
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 8155
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 4137
Rolnictwo ekologiczne 5223
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 3508
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 6315
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 4619
Rolniczy handel detaliczny 4447
Informacje dla rolników 3180
e-PUAP 7569
System zarządzania jakością 1544
ISO 9001:2015 4124
Polityka jakości IJHARS 3691
Działania antykorupcyjne 2229
Ankieta satysfakcji klienta 2851
Patronaty 3735
Przetargi 15261
Zamówienia publiczne 27750
Aktualne 27740
W toku 4285
Wyniki 3628
Archiwalne 3544
Wyniki innych postępowań 3496
Praca 3529
Ogłoszenia o pracy 53308
Praktyki studenckie 4017
Archiwalny BIP 0
Ochrona Danych Osobowych 789
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2015
Klauzula informacyjna 2419
Skargi, wnioski 11952
Deklaracja dostępności 1003

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 317815
Redakcja biuletynu 2186
Kontakt z redakcją 13972
Instrukcja korzystania z BIP 4271
Słownik skrótów 4181
Ważne linki 16055
Mapa serwisu 2745
Statystyki 2687
Kanały RSS 2040
Kontakt 11519
« powrót do poprzedniej strony