ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1207
Drugi poziom 1180
Trzeci poziom 1215
Czwarty poziom 1176

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 88884
Informacje o instytucji 9366
Kierownictwo 11717
Struktura organizacyjna 4205
Wydział Kontroli 3868
Oddział w Rzepinie 4132
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 3769
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 3591
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 3622
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 7240
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3345
Radca prawny 2545
Statut 3282
Podstawy prawne 11279
Regulamin organizacyjny 6955
Budżet i majątek 5349
Sprawozdania finansowe 1347
Kontrola zarządcza 11153
Rejestry, archiwa 3574
Efektywność energetyczna 2840
Komunikacja z urzędem 2743
Dostęp do informacji publicznej 7801
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3545
Informacja dla osób niesłyszących 6426
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 2862
Działalność inspektoratu 2244
Akty prawne 118200
Wyniki kontroli 786
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 21874
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 10057
Artykuły zafałszowane 3373
Schemat procedur kontroli 2466
Biuletyn Wiedza i Jakość 2977
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1394
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 3829
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 2722
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 2722
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 4714
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 5104
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 3930
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 2713
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 3736
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 3239
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 2561
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 2855
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 3104
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 3944
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 2652
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 2884
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 2849
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 2953
Druki i formularze 2751
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 13288
Świeże owoce i warzywa 19631
Jaja spożywcze 4143
Wyroby winiarskie 17918
Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 5454
Produkty regionalne i tradycyjne 4727
Inne 792
Rzeczoznawcy 10859
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 7813
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 7801
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 3978
Rolnictwo ekologiczne 5038
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 3358
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 6069
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 4409
Rolniczy handel detaliczny 4273
Informacje dla rolników 2966
e-PUAP 7146
System zarządzania jakością 1465
ISO 9001:2015 3948
Polityka jakości IJHARS 3529
Działania antykorupcyjne 2108
Ankieta satysfakcji klienta 2719
Patronaty 3480
Przetargi 15055
Zamówienia publiczne 27327
Aktualne 26962
W toku 4155
Wyniki 3483
Archiwalne 3407
Wyniki innych postępowań 3368
Praca 3431
Ogłoszenia o pracy 50091
Praktyki studenckie 3798
Archiwalny BIP 0
Ochrona Danych Osobowych 744
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1898
Klauzula informacyjna 2275
Skargi, wnioski 11305
Deklaracja dostępności 825

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 303568
Redakcja biuletynu 2106
Kontakt z redakcją 12876
Instrukcja korzystania z BIP 4118
Słownik skrótów 3993
Ważne linki 15034
Mapa serwisu 2662
Statystyki 2591
Kanały RSS 1949
Kontakt 11169
« powrót do poprzedniej strony