ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1356
Drugi poziom 1343
Trzeci poziom 1363
Czwarty poziom 1335

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 106996
Informacje o instytucji 10793
Kierownictwo 14135
Struktura organizacyjna 4800
Wydział Kontroli 4662
Oddział w Rzepinie 5191
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 4478
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 4235
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 4275
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 8073
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3999
Radca prawny 2937
Statut 3674
Podstawy prawne 13351
Regulamin organizacyjny 8263
Budżet i majątek 6269
Sprawozdania finansowe 1819
Kontrola zarządcza 12942
Rejestry, archiwa 4126
Efektywność energetyczna 3154
Komunikacja z urzędem 2949
Dostęp do informacji publicznej 9133
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3965
Informacja dla osób niesłyszących 7253
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 3233
Działalność inspektoratu 2468
Akty prawne 142905
Wyniki kontroli 925
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 26244
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 11608
Artykuły zafałszowane 3919
Schemat procedur kontroli 2804
Biuletyn Wiedza i Jakość 3479
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1538
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 4430
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 3127
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 3211
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 5305
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 5835
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 4608
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 3147
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 4341
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 3770
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 2958
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 3333
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 3597
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 4555
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 3057
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 3362
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 3358
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 3416
Druki i formularze 3091
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 15476
Świeże owoce i warzywa 23486
Jaja spożywcze 4874
Wyroby winiarskie 20824
Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 6096
Produkty regionalne i tradycyjne 5505
Inne 920
Rzeczoznawcy 12378
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 9191
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 8871
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 4420
Rolnictwo ekologiczne 5589
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 3828
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 6759
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 5013
Rolniczy handel detaliczny 4748
Informacje dla rolników 3571
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 120
e-PUAP 8210
System zarządzania jakością 1641
ISO 9001:2015 4481
Polityka jakości IJHARS 3978
Działania antykorupcyjne 2431
Ankieta satysfakcji klienta 3135
Praca 3659
Ogłoszenia o pracy 60160
Praktyki studenckie 4411
Przetargi 15510
Archiwalny BIP 0
Zamówienia publiczne 28583
Aktualne 28646
W toku 4530
Wyniki 3866
Archiwalne 3798
Wyniki innych postępowań 3751
Ochrona Danych Osobowych 859
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2247
Klauzula informacyjna 2726
Patronaty 4076
Skargi, wnioski 13253
Koordynator dostępności 185
Deklaracja dostępności 1341

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 351923
Redakcja biuletynu 2292
Kontakt z redakcją 15457
Instrukcja korzystania z BIP 4532
Słownik skrótów 4466
Ważne linki 17844
Mapa serwisu 2854
Statystyki 2803
Kanały RSS 2151
Kontakt 12108
« powrót do poprzedniej strony