ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS