ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Tryb przyjmowania i załatwiania spraw