ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tytuł:
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.
Sprawa:
Handlowcy posiadający zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw:
-zobowiązani są do informowania Wojewódzkiego Inspektora JHARS o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania;
-uprawnieni są do wywozu świeżych owoców i warzyw, oznakowanych wzorem specjalnego oznakowania,  wyłącznie na podstawie numeru decyzji zezwalającej na stosowanie wzoru, bez konieczności otrzymania Świadectwa zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców  i warzyw;
-podlegają kontrolom wyrywkowym miejscu prowadzenia działalności, w zakresie spełniania kryteriów warunkujących posiadanie zezwolenia na stosowanie wzoru specjalnego oznakowania.
Przedmiot sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.
Podstawy prawne:
Art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
tel: 68 325 30 62
fax: 68 325 30 62 wew. 30
e-mail:
e-PUAP: /wijhars_zgora/skrytka
Wydział prowadzący sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel: 68 325 30 62 wew. 24
 
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.
Forma zgłoszenia:
Handlowcy ubiegający się o zezwolenie na korzystanie ze wzoru specjalnego oznakowania opakowań składają „Wniosek o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw”. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć do wojewódzkiego inspektoratu JHARS właściwego ze względu na siedzibę handlowca lub miejsce zamieszkania, albo miejsce prowadzenia działalności (jeżeli jest inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania).
 
Do wniosku należy dołączyć:
-kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru rzeczoznawców i wzór imiennej pieczęci, potwierdzające, iż wnioskodawca zatrudnia rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
-oświadczenie handlowca o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do przygotowywania i pakowania świeżych owoców i warzyw;
-oświadczenie handlowca o systematycznym prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości handlowej owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w normach handlowych UE oraz prowadzeniu rejestracji wyników dokonanych działań kontrolnych w wersji elektronicznej lub papierowej,
-oświadczenie handlowca o znajomości przepisów prawa dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w UE oraz metod kontroli świeżych owoców i warzyw, a także wymagań określonych w normach handlowych dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności;
Opłaty:
Brak.
Sposób załatwienia sprawy:
Jeżeli kontrola przeprowadzona przez inspektora WIJHARS potwierdzi, że wnioskodawca spełnia określone kryteria a skontrolowane partie świeżych owoców i warzyw są zgodne z wymaganiami jakości handlowej - Wojewódzki Inspektor JHARS wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.
Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel : 68 325 30 62 wew. 24
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Ławrynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-30 12:49:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-30 12:51:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 10:42:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »