ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tytuł:
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania.
Sprawa:
Prawodawstwo wspólnotowe określa dozwolone praktyki enologiczne i ograniczenia przy produkcji wina. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają takie zabiegi jak: wzbogacanie, odkwaszanie lub słodzenie.
Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia wzbogacania, odkwaszania i słodzenia, należy składać w Wojewódzkim Inspektoracie JHARS właściwym ze względu na miejsce wyrobu wina.
Zwiększenie naturalnej zawartości alkoholu może być osiągane w drodze:
– dodania sacharozy, zagęszczonego moszczu winogronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego – w przypadku świeżych winogron, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji oraz młodego wina w trakcie fermentacji,
– dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu winogronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego lub poprzez częściowe zagęszczenie łącznie z odwróconą osmozą – w przypadku moszczu winogronowego,
– poprzez częściowe zagęszczenie w wyniku schłodzenia – w przypadku wina.
Zwiększenie naturalnej zawartości objętościowej alkoholu nie może przekraczać 3 % obj. w stosunku do naturalnej zawartości alkoholu ustalonej dla surowca poddawanego wzbogaceniu. Pozostałe limity określone są w prawie UE.
Szczegóły dotyczące czynności zwiększenia stężenia alkoholu, należy odnotować w rejestrze niezwłocznie po zakończeniu czynności wzbogacania.
Podstawy prawne:
art. 37. ust. 1. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r., poz. 859 t.j.), zał. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
tel: 68 325 30 62
fax: 68 325 30 62 wew. 30
e-mail:
e-PUAP: /wijhars_zgora/skrytka
Wydział prowadzący sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel: 68 325 30 62 wew. 24
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania
Forma zgłoszenia:
Wypełnione „Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania” należy złożyć do WIJHAR-S w Zielonej Górze nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia zabiegu wzbogacania.
Opłaty:
Brak.
Sposób załatwienia sprawy:
Wyznaczony Inspektor przeprowadza kontrole prawidłowości prowadzenia procesu wzbogacania.
Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel : 68 325 30 62 wew. 24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Ławrynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-30 13:58:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-30 14:00:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 11:53:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »