ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o projekcie dofinansowanym z Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej (BAR)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o projekcie dofinansowanym z Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej (BAR) 
 
Logo Finansowane przez Unię Europejską przedstawiające flagę Rzeczpospolitej Polskiej oraz flagę Unii Europejskiej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Spiżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-22 14:35:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-22 14:36:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22 14:36:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polska wieś to przyszłość

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plakat zatytułowany Polska wieś to przyszłość przedstawiający listę postulatów rządowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-19 14:45:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-19 14:47:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19 14:48:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego będącego na stanie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze, działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998 tj.) informuje, że posiada następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania w trybie §7 ust. 2a.
 
Szczegółowy opis zużytych składników majątku zawiera Załącznik nr 1. Wszystkie składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w Załączniku nr 1 nie podlegają reklamacji.
 
Państwowe jednostki sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej mogą na pisemny wniosek starać się o nieodpłatne przekazanie zużytych składników majątku ruchomego.
 
Podmioty zainteresowane otrzymaniem składników mogą składać pisemne wnioski ze stosownymi załącznikami zgodne ze wzorem – Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego – Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
 1. Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnego przekazania ww. składników można uzyskać u Pana Tomasza Szular, tel. 68 3253062 wewn. 32, e-mail: ,
 2. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze dopuszcza możliwość obejrzenia przedmiotów zakwalifikowanych do nieodpłatnego przekazania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu,
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie należy składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć do dnia 27 kwietnia 2023 r. do godziny 13:00,
Wnioski można składać poprzez:
 
 • ePUAP (pismo ogólne do urzędu),
 • na adres email urzędu: w formie zeskanowanego dokumentu papierowego opatrzonego podpisem wnioskodawcy jako plik PDF o nazwie Wniosek. W temacie emaila prosimy wpisać: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego”,
 • Osobiście w sekretariacie Urzędu.
 1. Wniosek złożony po terminie bądź niezgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia zostanie odrzucony.
 2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
 3. Wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż 60 dni od daty wpływu.
 4. O pozytywnym rozpatrzeniu lub odrzuceniu wniosku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze poinformuje Wnioskodawcę drogą elektroniczną niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i dokonaniu wyboru.
 5. Wydanie przedmiotu nieodpłatnego przekazania nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, na koszt i ryzyko Wnioskodawcy, w ustalonym terminie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 6. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w niniejszym przedmiocie nieodpłatnego przekazania rzeczowych składników majątku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-13 13:29:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-13 13:36:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-13 13:36:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Awaria ePUAP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze informuje o tymczasowych problemach z połączeniem do ePUAP, w tym Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-08 09:56:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-08 09:56:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-08 09:56:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Poradnik dla konsumentów. Jak wybierać produkty spożywcze spełniające nasze oczekiwania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW
 
Jak wybierać produkty spożywcze spełniające nasze oczekiwania.
 
 • Nie sugeruj się samym wyglądem produktu! Ładny, apetyczny wygląd nie jest wyznacznikiem jakości.
 • Zwróć uwagę na to jakie składniki zostały wykorzystane do produkcji środka spożywczego:
  • Wszystkie składniki są wymienione w wykazie składników w kolejności malejącej rozpoczynając od tego, którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej.
  • Procentowa zawartość składników podana w nazwie produktu lub w wykazie składników dotyczy składników, które zwykle kojarzą się z danym produktem, są dla niego charakterystyczne lub zostały wyróżnione przez producenta np. w nazwie produktu lub szacie graficznej.
  • Jeśli jesteś alergikiem zwróć uwagę na składniki wyróżnione spośród innych składników wymienionych w wykazie składników np. pogrubioną czcionką, podkreślone to składniki powodujące alergie i reakcje nietolerancji.
 • Sprawdź jak należy przechowywać produkt, żeby jak najdłużej zachował swoje właściwości, wiele z nich wymaga specjalnych warunków przechowywania np. przyprawy – szczelnie zamkniętego pojemnika.
 • Zwróć uwagę w jakich warunkach i jak długo należy przechowywać produkt po otwarciu opakowania. Termin przydatności znajdujący się w oznakowaniu produktów pakowanych próżniowo lub w atmosferze gazów ochronnych odnosi wyłącznie do produktu, którego opakowanie nie zostało uszkodzone.
 • Pakowanie próżniowe, pakowanie w atmosferze ochronnej nie obniża jakości produktów. a jedynie przedłuża ich trwałość.
 • Zwróć uwagę na datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 • Zapoznaj się ze sposobem przygotowania produktu – szczególne znaczenie ma to w przypadku półproduktów, produktów typu instant, produktów wymagających obróbki termicznej – dla zachowania właściwości produktu może mieć znaczenie czy należy go ugotować czy tylko zalać gorącą wodą, czas gotowania czy też w jakich proporcjach należy dodać brakujące składniki do przyrządzenia potrawy.
 • Zwróć uwagę na deklaracje znajdujące się w oznakowaniu produktu np. „domowy”, „wiejski”, „babuni” „bez barwników”, „surowce naturalne”, „produkt naturalny”, „tradycyjny”, „nie zawiera substancji dodatkowych” – sprawdź czy wraz z nimi produkt posiada jakieś szczególne właściwości czy są to tylko puste deklaracje stanowiące chwyt marketingowy.
Dozwolone substancje dodatkowe – im ich mniej tym lepiej!
 
 • Nie mogą być dodawane do takich produktów jak: mleko, miód, świeże mięso, kawa i herbata bez dodatków smakowych, cukier, oleje i tłuszcze zwierzęce, nieprzetworzonych produktów zbożowych, takich jak kasza, mąka i surowe płatki, suchy makaron z wyjątkiem makaronu bezglutenowego i niskobiałkowego, wody mineralnej i źródlanej.
 • Niektóre są konieczne np. stosowanie azotynów w przetworach mięsnych w celu zabezpieczenia ich przed psuciem, rozwojem bakterii Clostridium botulinum, która odpowiedzialna jest za wytwarzanie jadu kiełbasianego.
 • Stosowane są one w celu uzyskania odpowiedniego efektu technologicznego np. barwnik, substancja konserwująca, regulator kwasowości, substancja żelująca, substancja glazurująca, emulgator, stabilizator, wzmacniacz smaku, substancja słodząca.
 • W wykazie składników nazwa dozwolonej substancji dodatkowej i lub jej nr E podana jest zaraz po nazwie kategorii, do której należy.
 • Informacja „bez konserwantów”, „bez dodatku substancji konserwujących” oznacza, że podczas produkcji nie stosowano substancji konserwujących, oraz produktów zawierających w swoim składzie substancje konserwujące.
 • Do produktów mięsnych często dodawane są ekstrakty warzywne, ekstrakty owocowo-warzywne lub susze warzywne np. ekstrakt z selera, sok z selera, seler w proszku, ekstrakt z aceroli tj. produkty stanowiące źródło azotanów służących zakonserwowaniu żywności w taki sam sposób jak azotany i azotyny w czystej postaci dodawane do przetworów mięsnych np. w postaci saletry stanowiącej składnik soli peklującej.
 • Informacja bez wzmacniaczy smaku oznacza, że podczas produkcji nie użyto żadnych dozwolonych substancji dodatkowych będących wzmacniaczami smaku nie tylko glutaminianu sodu.
 • Warto zwrócić uwagę, że do produktów spożywczych często dodawane są hydrolizaty białek roślinnych lub ekstrakty drożdżowe zawierające naturalnie występujący glutaminian sodu w celu uzyskania efektu technologicznego analogicznego jak przy zastosowaniu wzmacniaczy smaków. Produkty te nie powinny w oznakowaniu zawierać informacji typu „nie zawiera glutaminianu sodu”, „bez glutaminianu sodu”.
Ryby
 
 • Czy wiesz, że nazwie ryby powinny towarzyszyć informacje dodatkowe? W sklepach spotkamy ryby świeże, chłodzone, głęboko mrożone a także rozmrożone, których nie można zamrażać powtórnie. Informacje te znajdziesz na etykiecie zwykle w pobliżu nazwy czyli oznaczeniu gatunku ryby.
 • Ryby w oznakowaniu posiadają oznaczenia handlowe – czyli nazwę gatunku ryby znajdującą się w Wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb, wodnych bezkręgowców oraz glonów i wodorostów morskich wprowadzanych do obrotu na rynek polski, np. Karp (Cyprinus carpio), Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), Pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), Łosoś atlantycki (Salmo salar), czy Łosoś pacyficzny keta (Oncorhynchus keta).
 • Czy na pewno chcesz płacić za wodę i substancje wiążące wodę wewnątrz produktu? Zwróć uwagę na wykaz składników filetów rybnych mrożonych pokrytych glazurą, bo zawierają one zazwyczaj oprócz dodanej wody dodatki do żywności jak Kwas fosforowy – fosforany – di-, tri- i polifosforany określone znakami od E 338 do E 452 pełniące funkcje stabilizatorów.
 • Koniecznie sprawdź jaki udział procentowy ryby mrożonej stanowi glazura – 10%, 20%, a może 40%?
  • informację w zakresie zawartości glazury lub ryby bez glazury w całym produkcie znajdziesz na opakowaniu lub na wywieszce w miejscu sprzedaży produktów rybołówstwa luzem czyli na stoisku sprzedażowym;
  • sprawdź czy cena ryby glazurowanej na pewno jest bardziej korzystna niż ryby świeżej?
  • sprawdź datę minimalnej trwałości i temperaturę przechowywania.
 • Jeśli kupujesz rybę świeżą - sprawdź czy nie masz do czynienia z rybą ROZMROŻONĄ
  • nie daj się zwieść ekspozycji ryby na kostkach lodu na dziale produktów świeżych;
  • termin do spożycia ryby rozmrożonej jest zwykle krótszy niż ryby świeżej;
  • NIE MOŻNA JEJ ZAMRAŻAĆ POWTÓRNIE.
 • Zwróć uwagę, na to. że popularne kostki lub paluszki rybne to produkty przetworzone składające się z różnych kawałków połączonych ze sobą przez co sprawiają wrażenie jednego kawałka ryby. Łączenie kawałków ryby odbywa się za pomocą enzymów które sklejają kawałki ryby, a po obróbce w domu ulegają dezaktywacji. W oznakowaniu takich produktów znajduje się zapis „z połączonych kawałków ryby”.
 • Gdy wybierasz opakowane produkty rybne w zalewie koniecznie sprawdź masę składników stałych w produkcie, czyli ryby i warzyw po odsączeniu. Procentową zawartość ryby użytej w produkcji znajdziesz zwykle w wykazie składników. Porównuj informacje pod względem masy ryby i wybierz produkt o najkorzystniejszej relacji masy do ceny.
 • Zwróć uwagę na pochodzenie ryby:
  • w oznakowaniu ryb żywych, świeżych, schłodzonych, mrożonych, wędzonych, suszonych i solonych znajdziesz obszar połowu lub hodowli, np. obszar FAO 27 – Atlantyk Północno-Wschodni, który obejmuje między innymi Morze Bałtyckie.
 • Czy to dzika ryba a może z hodowli?
  • szukaj informacji o metodzie produkcji "...złowione..." lub "...złowione w wodach śródlądowych..." - określenia dla ryb dziko żyjących, natomiast "...wyhodowane..." dla ryb hodowlanych;
  • oprócz obszaru, na którym ryby zostały złowione lub wyhodowane znajdziesz również kategorię narzędzia połowowego użytego do połowów np. niełowy, włoki, sieci skrzelowe i podobne, sieci okrążające i podrywki, haki i liny, dragi, pułapki.
 • Niebieski znak MSC dotyczy ryb dziko żyjących (czyli nie z hodowli) i oznacza, że ryby pochodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk. Gwarantuje on legalność źródeł pochodzenia ryb.
 • Czy wiesz, że karp zatorski został wpisany przez Komisję Unii Europejskiej do rejestru żywności wysokiej jakości i jest prawnie chroniony podobnie jak oscypek czy bryndza podhalańska. W oznakowaniu tej ryby znajdziesz unijny symbol i określenie „Chroniona Nazwa Pochodzenia” lub skrót „ChNP”.
Mięso i przetwory mięsne
 
 • Świeże mięso to mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze kontrolowanej.
 • Mięso oddzielone mechanicznie tzw. MOM to nie to samo co mięso. Jest to produkt uzyskany przy pomocy środków mechanicznych z tkanek przylegających do kości, które pozostały po usunięciu mięśni z tusz drobiowych, co w efekcie prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych.
 • Mięso mielone to mięso bez kości, rozdrobnione na kawałki, zawierające w swoim składzie wyłącznie dodatek soli w ilości mniejszej niż 1%.
 • Mięso bez kości rozdrobnione na kawałki, do którego dodano środki spożywcze, przyprawy lub substancje dodatkowe , lub które poddano procesom niewystarczającym do wyeliminowania cech świeżego mięsa – to surowe wyroby mięsne. Taki wyrób nie jest mięsem mielonym a produktem garmażeryjnym.
 • Kupując mięso zwróć uwagę na kraj, miejsce pochodzenia zwierząt, z których je pozyskano. W oznakowaniu produktu obowiązkowo powinna się znaleźć nazwa państwa, w którym odbywał się chów i ubój zwierząt, z których pozyskano mięso oferowane w sprzedaży.
 • Wskazanie miejsca chowu i miejsca uboju zwierząt, z których pozyskano mięso może zostać zastąpione przez zastosowanie określenia „pochodzenie”. Umieszczenie w oznakowaniu mięsa informacji „pochodzenie” wskazuje, że mięso to pozyskano ze zwierząt urodzonych, chowanych i poddanych ubojowi we wskazanym państwie.
 • Do surowych wyrobów mięsnych nie można dodawać azotynów (E-249-250) – substancji konserwujących. W drodze wyjątku możliwe jest ich stosowania do takich wyrobów jak kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) i golonka peklowana pod warunkiem, że zostaną on nazwany w ten sposób.
 • Prawo nie określa minimalnych wymagań jakościowych dla przetworów mięsnych. Wybierając kiełbasę śląską, krakowska, żywiecką czy podwawelską zawsze porównaj ich skład, który w zależności od producenta, mimo tej samej nazwy może znacznie się różnić.
 • Wybierając przetwory mięsne, np. kiełbasy, szynki, pasztety przede wszystkim zwróć uwagę na procentową zawartość mięsa, która świadczy o ilości mięsa, jaka została wykorzystana do ich wyprodukowania. Z kolei, gdy wybierasz produkty suszone lub podsuszane zwróć uwagę z ilu gram mięsa wyprodukowano 100 g produktu.
 • W skład przetworów mięsnych mogą wchodzić składniki, które zwykle się z nimi nie kojarzą np. hydrolizaty, izolaty białek roślinnych, białko sojowe, błonnik pszenny, bambusowy, tj. składniki mające na celu podnieść zawartość białka w produkcie czy zwiększyć ich zdolność do wiązania wody w produkcie.
 • Sprawdź czy w skład przetworów mięsnych wchodzi woda. Jeśli występuje w wykazie składników to znaczy, że jej ilość w wyrobie gotowym jest większa niż 5%.
 • Osłonki wędlin mogą być jadalne lub nie. Informację o zastosowanej osłonce jadalnej np. jelito baranie znajdziesz w wykazie składników. Jeśli osłonka jest niejadalna producent umieści taką informację zwykle w pobliżu nazwy produktu np. Kiełbasa wieprzowo-drobiowa wędzona parzona homogenizowana w osłonce niejadalnej.
Jaja

Kupując jaja sprawdź:
 • sposób chowu kur niosek, od których pochodzi jajko:
  • ekologiczny: 0, z wolnego wybiegu: 1, ściółkowy: 2, klatkowy: 3;
 • kod producenta na skorupce – nie ma obowiązku umieszczania kodu na skorupce jaj pochodzących z gospodarstw utrzymujących nie więcej niż 50 kur niosek sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi finalnemu w miejscu produkcji;
 • klasę wagową jaj:
  • XL - bardzo duże: masa ≥ 73 g; L - duże: 73 g > masa ≥ 63 g;
  • M - średnie: 63 g > masa ≥ 53 g; S - małe: masa < 53 g.
Dopuszczalna jest sprzedaż opakowanych jaj o różnej wielkości opatrzonych informacją np. „Jaja różnej wielkości” oraz informacją jaką masę ma najmniejsze jajko.
 
Czy wiesz że:
 
 • data minimalnej trwałości jaj wynosi 28 dni od zniesienia,
 • o świeżości jajka świadczy wielkość komory powietrznej im większa, tym jajko starsze,
 • jaja wprowadzane do obrotu nie mogą być myte,
 • po zakupie jaja należy przechowywać w lodówce,
 • jaja klasy A są jajami spożywczymi, klasyfikuje się je według wagi,
 • jaja klasy B wykorzystuje się wyłącznie do celów przemysłu spożywczego i niespożywcze.
Pamiętaj!
 
 1. Brak opakowania nie może oznaczać braku informacji o produkcie.
 2. Niezależnie od tego w jakiej formie produkt spożywczy wprowadzany jest do obrotu (opakowanie, luz) muszą mu towarzyszyć wymagane przepisami prawa informacje, które umożliwią konsumentowi dokonanie świadomego, zgodnego z własnymi przekonaniami wyboru.
 3. W miejscu sprzedaży konsument ma prawo oczekiwać przede wszystkim takich informacji jak nazwa produktu, wykaz składników oraz dane identyfikujące producenta.
 4. W przypadku produktów wprowadzanych do obrotu bez opakowania informacje o produkcie powinny znaleźć się na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub zostać zaprezentowane w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi.
Jest to prawo każdego konsumenta, także TWOJE!
 
BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM – czytaj etykiety!

Broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-23 08:42:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-23 08:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-23 08:46:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs Ekologiczny Unii Europejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Komisja Europejska organizuje mający odbywać się co roku Konkurs Ekologiczny wraz z nagrodami aby wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat. 

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 ekologicznych kategoriach. 

Zgłoszenia należy nadsyłać od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. 

Zgłoszenie może być sporządzone w języku polskim. 

Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane w 2022 r. w Dniu Rolnictwa Ekologicznego UE – 23 września.

Szczegółowe informacje na ten temat konkursu można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue
 
Można informacyjnie zapoznać się z treścią poszczególnych zgłoszeń w 7 kategoriach, a także ze szczególnymi kryteriami kwalifikowalności w każdej z kategorii oraz kryteriami przyznania nagrody, pod adresem:
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 08:36:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 08:36:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 08:36:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla rolników prowadzących produkcje ekologiczną w zakresie odstępstwa od zasad w rolnictwie ekologicznym (wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstwa)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyniku analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze produkcji ekologicznej ustaliło, że minister właściwy do spraw rolnictwa może wydawać m.in. zgody na zastosowanie odstępstwa przewidzianego w załączniku II część II pkt. 1.3.4.3 do rozporządzenia (UE) 2018/8481.
 
W związku z powyższym informujemy, że producenci mogą przesyłać wnioski o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu do ww. organu. 
 
Formularz wniosku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pobrania tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-09 13:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-09 13:06:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 13:06:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel szefa służby cywilnej do członków korpusu służby cywilnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i tragicznymi wydarzeniami z tym związanymi szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wystosował apel do wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z jego treścią.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Spiżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-04 08:41:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-04 08:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-04 08:43:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przeznaczonych do likwidacji składnikach majątku ruchomego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze działając na podstawie ustawy z dnia 16 grunia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2020 poz. 735 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Minisstrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania skłądnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 492 ze zm.) informuje, że posiada sładniki majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji zgodnie z poniższym wykazem. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem niniejsze składniki majątku mogą być przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, przekazania lub darowizny. 

Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnych składników majątku prosimy o składanie pisemnych wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów  Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 120 lub e-mail: do dnia 28 września 2021 r.

Wykaz mienia do likwidacji:
 
 1. Serwer Embedos Ethernus 2, Bez numeru, Uszkodzony
 2. Laptop Lenovo V310-15ISK, PIU.WI.4.48.487.04.100, Uszkodzony
 3. UPS EVER Duo II, PST.WI.4.49.497.01.250, Uszkodzony
 4. UPS EVER Duo II, PST.WI.4.49.497.01.253, Uszkodzony
 5. UPS Ever Eco Pro 1200 19” 2U, Bez nr, Uszkodzony
 6. Switch Netgear GS724T, Bez nr, Uszkodzony
 7. Monitor LG Flatron W2240S, PST.WI.4.48.487.02.33, Uszkodzony
 8. Kalkulator Citizen, PST.WI.8.80.803.01.287, Uszkodzony
 9. Lista przeciwprzepięciowa, Bez nr, uszkodzony
 10. Zasilacz PC, Bez nr, uszkodzony
 11. Mysz komputerowa Logitech, Bez nr, uszkodzony
 12. Zasilacz do laptopa, Bez nr, uszkodzony
 13. Switch, Bez nr, uszkodzony
 14. Oprogramownie e-Urząd, Bez nr, uszkodzony
 15. Oprogramownie e-Urząd, Bez nr, uszkodzony
 16. Telefon komórkowy NOKIA C2-01, bez nr, uszkodzony
 17. Telefon komórkowy PHILIPS, PIU.Wi.6.62.629.04.169, uszkodzony
 18. Torba do laptopa, bez nr, uszkodzony
 19. Krzesło metalowe, PST.WI.8.80.809.01.333, uszkodzony
 20. Fotel na kółkach, PST.WI.8.80.809.03.138, uszkodzony
 21. Terma elektryczna, PST.WI.8.80.809.01.251, szkodzony 
 22. Videorejestrator, PST.WI.6.62.623.01.374, uszkodzony
 23. Torba do laptopa, Bez nr, uszkodzony
 24. Torba JANPOL, PIU.Wi.8.80.809.04.47, uszkodzony
 25. Torba do laptopa, Bez nr, uszkodzony
 26. Nawigacja, PST.WI.8.80.809.01.309, uszkodzony
 27. Pendrive  4GB, PIU.WI.4.48.487.04.50, uszkodzony
 28. Pendrive  512 MB, PIU.WI.4.48.487.04, uszkodzony
 29. Telefon Nokia C2-01, PIU.WI.6.62.629.01.252, uszkodzona
 30. Pendrive  512 MB, PIU.WI.4.48.487.04.26, uszkodzony
 31. Pendrive 512 MB, PIU.WI.4.48.487.04.25, uszkodzony
 32. Telefon Philips CTE 103, PIU.WI.6.62.623.04.106, uszkodzony
 33. Stół kuchenny jasny, PST.WI.8.80.809.03.72, uszkodzony
 34. Szafka SD-5, PST.WI.8.80.809.03.73, uszkodzony
 35. Szafka SD-5, PST.WI.8.80.809.03.74, uszkodzony
 36. Szafka SD-5, PST.WI.8.80.809.03.75, uszkodzony
 37. Szafka SD-5, PST.WI.8.80.809.03.76, uszkodzony
 38. Krzesło Bravo, PST.WI.8.80.809.03.48, uszkodzony
 39. Krzesło Prestige, PST.WI.8.80.809.03.43, uszkodzony
 40. Sofa Kasia, PST.WI.8.80.809.03.59, uszkodzony
 41. Podstawka pod notebooka chłodząca, PST.WI.8.80.809.04.53, uszkodzony
 42. Termometr elektroniczny Elter MT-2, PST.WI.8.80.809.03.98, uszkodzony
 43. Termometr elektroniczny Elter MT-3, PST.WI.8.80.809.03.120, uszkodzony
 44. Termometr elektroniczny Elter MT-2, PST.WI.8.80.809.03.99, uszkodzony
 45. Rolniczy tester wilgotności W D-2, PST.WI.8.80.809.03.63, uszkodzony
 46. Rolniczy tester wilgotności W D-2, PST.WI.8.80.809.03.64, uszkodzony
 47. Termometr elektroniczny, PST.WI.8.80.809.03.96, uszkodzony
 48. Termometr elektroniczny, PST.WI.8.80.809.03.97, uszkodzony
 49. Suwmiarka, PST.WI.8.80.809.03.91, uszkodzony
 50. Wyciskarka do soku, PST.WI.8.80.809.03.100, uszkodzony
 51. Termometr elektroniczny PT-100, PST.WI.8.80.809.03.70, uszkodzony
 52. Telefon Philips CTE103, PIU.WI.6.62.629.04.168, uszkodzony
 53. Telefon stacjonarny Alcatel, PST.WI.6.62.623.01.223, uszkodzony
 54. Telefon stacjonarny Alcatel, PST.WI.6.62.623.01.221, uszkodzony
 55. Termometr elektroniczny, PST.WI.8.80.809.01.293, uszkodzony
 56. Termometr cyfrowy z sondą, PST.WI.8.80.809.01.294, uszkodzony
 57. Termometr cyfrowy z sondą, PST.WI.8.80.809.01.295, uszkodzony
 58. Termometr z sondą, PST.WI.8.80.809.01.292, uszkodzony
 59. Tester wilgotności, PST.WI.8.80.809.01.268, uszkodzony
 60. Refraktometr, PST.WI.8.80.809.01.302, uszkodzony
 61. Pendrive Kingdom 4GB, PIU.WI.4.48.487.04.65, uszkodzony
 62. Słuchawki Nokia, bez nr, uszkodzony
 63. Pamięć przenośna pendrive 495 MB, bez nr, uszkodzony
 64. Telefon Nokia 2330, PIU.WI.6.62.629.04.92, uszkodzony
 65. Telefon Philips E 103, bez nr, uszkodzony
 66. Karty SIM – 4 szt., bez nr, uszkodzony
 67. telefon motorola, PIU.WI.6.62.623.04.83, uszkodzony
 68. telefon motorola, PIU.WI.6.62.623.01.374, uszkodzony
 69. Kamera WI.6.62.623.01.374, uszkodzona
 70. Blokada parkingowa, Bez numeru, uszkodzona

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gawałkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-14 10:23:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-14 10:53:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 10:54:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych

Kontrola importowanych artykułów rolno-spożywczych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostały opłaty za graniczne kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
 
Aktualnie przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za czynności przeprowadzane w ramach granicznej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych niezależnie od wyniku tej kontroli (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zwanej ustawą o jhars). 
 
Kontroli w imporcie podlegają artykuły rolno-spożywcze wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1934).
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 ustawy o jhars partia produkcyjna – to określona ilość artykułu rolno-spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Zatem minimalna ilość produktu o określonym kodzie CN wskazana w przedmiotowym rozporządzeniu odnosi się do określonej wielkości partii produkcyjnej. 
 
Aby uniknąć błędów w dokumentacji i usprawnić procedurę granicznej kontroli w  „Zgłoszeniu do kontroli (…)” przekazanym do WIJHARS podmiot (np. importer, agencja celna) wyszczególnia tylko te partie poszczególnych artykułów rolno-spożywczego o określonym kodzie CN, które spełniają kryterium minimalnej ilości podlegającej kontroli, a nie ogólną ilość towaru o określonym kodzie CN, wynikającą z sumowania różnych partii tego samego produktu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Konowrocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-27 11:29:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-27 11:29:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-27 11:29:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji