ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestry, archiwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestry

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze prowadzone są rejestry:
 
  • rzeczoznawców. Informacje zawarte w rejestrze podlegaja ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
  • rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.
Informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi oraz rejestrze rzeczoznawców zgodnie z pismem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak: GI-GNR-2-01/05 z dnia 7 stycznia 2005 r podlegają wyłączeniu jawności informacji publicznej.
 
Rejestr rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości handlowej oraz ustalania sposobu produkcji artykułów rolno-spożywczych
 
Podstawa prawna prowadzenia rejestru:
art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2164, z późn. zm.).
 
Sposób i zasady udostępniania danych z rejestru
 
Rejestr zawiera zbiór danych osobowych. Przetwarzanie w tym udostępnianie danych z rejestru odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.
 
Archiwum zakładowe

Akta poszczególnych spraw przechowywane są w ciągu roku kalendarzowego w poszczególnych wydziałach.

Akta spraw zakończonych przechowywane są w komórkach organizacyjnych przez okres 2 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. Po upływie tego terminu akta przekazywane są do archiwum zakładowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

Archiwum zakładowe udostępnia akta dla celów służbowych i naukowo-badawczych.

Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się w pomieszczeniu archiwum zakładowego lub poza archiwum (w obrębie jednostki organizacyjnej), na podstawie karty udostępniania, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która dane akta wytworzyła.

Wypożyczanie akt do celów służbowych poza jednostkę organizacyjną może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu.

Udostępnianie akt do celów naukowo – badawczych wymaga każdorazowo zgody kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 14:02:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 14:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:53:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »