ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Wydział Kontroli

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy w szczególności:
 
 • opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 • dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, pobieranie próbek, wydawanie w imieniu organu Świadectw Jakości Handlowej;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych artykułów rolno-spożywczych, w tym wywożonych za granicę i przywożonych z zagranicy, w zakresie: produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu;
 • prowadzenie spraw związanych z eksportem artykułów rolno-spożywczych do państw trzecich, w tym wydawanie dokumentów potwierdzających zgłoszenie objęcia artykułów procedurą wywozu;
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „Nawóz WE” i środków wspomagających uprawę roślin;
 • kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami UE, na rynku wewnętrznym oraz w imporcie i eksporcie;
 • kontrola warunków techniczno-technologicznych do produkcji win lub napojów winiarskich, w celu wydania Opinii;
 • wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych;
 • nadzór nad prawidłowością klasyfikacji tusz wieprzowych oraz półtusz wołowych w systemie EUROP;
 • nadzór nad mięsem wołowym pochodzenia płci męskiej, objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;
 • opracowywanie okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;
 • prowadzenie rejestrów w zakresie prac wydziału;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych w ramach prowadzonych spraw;
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektora;
 • kontrola pracy rzeczoznawców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • kontrola zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją, wydawanie w imieniu organu świadectw Jakości Handlowej;
 • prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących urzędowej kontroli żywności;
 • przygotowanie materiałów pomocniczych w zakresie szkoleń organizowanych przez Inspektorat oraz zaświadczeń dla uczestników szkoleń;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
E-mail: 
Telefon: 68 325 30 62 wewn. 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 08:48:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 08:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:37:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »