ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jest udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
 
Zasady udostępniania informacji na wniosek
 
  1. Proszę wypełnić wniosek
  2. Wniosek  należy przekazać do Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w jednej, z niżej wymienionych form:
  • pocztą na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze,
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
 
  • złożyć osobiście w Sekretariacie urzędu, adres jak powyżej, (I piętro pokój 118/2)
  • przekazać faksem pod numer: (068) 325-30-62 wewn. 30
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres:
 
Termin i forma udzielana informacji publicznej
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku w sposób i w określonej formie.
 
Opłaty
 
Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy urząd w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. 
 
W tym wypadku, urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. 
 
Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej, w przypadku określonym w art. 14 ust.2, następują w drodze decyzji Wojewódzkiego Inspektora JHARS. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie, rozpatrywane w terminie 14 dni.
Udostępnieniu nie podlegają m.in. dane osobowe, informacje niejawne oraz tajemnice chronione ustawowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 14:25:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 14:27:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 14:51:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »