ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podstawy prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat JHARS w Zielonej Górze działa na podstawie:
 
 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1353 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 915 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 140 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (tj. Dz. U. z 2019, poz. 935 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.  U. z 2019 r., poz. 706 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 268 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1160),
 • ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1438 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1160)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 265 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. Nr 154, poz. 1279 z poźn. zm.),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1213 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 86),
 • wybranych przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-28 14:30:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-28 14:30:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 13:59:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »