ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw rekrutacji pracownika na stanowisko Inspektora w Oddziale w Rzepinie (miejsce pracy Rzepin) oraz w Oddziale w Rzepinie (miejsce pracy Gorzów Wlkp.) w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku jednostki będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze i stanu środków pieniężnych w kasie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Komisji do oceny i likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych będących własnością WIJHARS w Zielonej Górze oraz druków ścisłego zarachowania, nieaktualnych pieczęci i nieważnych kart SIM i kart paliwowych
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych będących własnością WIJHARS w Zielonej Górze oraz druków ścisłego zarachowania, nieaktualnych pieczęci i nieważnych kart SIM i kart paliwowych
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia gospodarki kasowej (instrukcja kasowa).
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania reprezentantów osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą Zielonej Górze do współdziałania z pracodawcą w wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji