ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie czasowego zawieszenia stosowania zapisów Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej dotyczących sposobu odpracowywania przez pracowników wyjść prywatnych w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do spraw rekrutacji pracownika na stanowisko Inspektora w Wydziale Kontroli, Inspektora w Oddziale w Rzepinie (miejsce pracy Rzepin) oraz w Oddziale w Rzepinie (miejsce pracy Gorzów Wlkp.) w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu zarządzania zasobami ludzkimi.
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania zespołu auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001.
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia do stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001.
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu prac Komisji do oceny i likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych będących własnością WIJHARS w Zielonej Górze oraz druków ścisłego zarachowania, nieaktualnych pieczęci i nieważnych kart SIM i kart paliwowych.
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji