ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania reprezentantów osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą Zielonej Górze do współdziałania z pracodawcą w wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku jednostki będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze i stanu środków pieniężnych w kasie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
13/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw rekrutacji pracownika na stanowisko Inspektora w Oddziale w Rzepinie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw rekrutacji pracownika na stanowisko Księgowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym oraz na stanowisko Inspektora w Wydziale Kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
11/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia symboli opisu stanowisk pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
9/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji