ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-30 11:24:28 przez Tomasz Szular

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym tj. z 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 497) przyjęto, że zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 udziela wojewódzki inspektor JHARS lub Główny Inspektor JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta. Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta ekologicznego skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do Głównego Inspektora lub właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzkiego inspektora JHARS. 
 
Do wojewódzkiego inspektora JHARS należy przekazać wniosek o odstępstwo, na którym powinna się znajdować opinia jednostki certyfikującej.
 
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, w sprawie których wnioski należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora JHARS.
 
Wzory formularzy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl w zakładcen rolnictwo ekologiczne - odstępstwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-30 11:24:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-30 11:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-29 11:52:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3141 raz(y)