ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1676
Drugi poziom 1614
Trzeci poziom 1630
Czwarty poziom 1663

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 150188
Informacje o instytucji 14858
Kierownictwo 19904
Struktura organizacyjna 6032
Wydział Kontroli 6498
Oddział w Rzepinie 7200
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 6188
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 5472
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 5857
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 10621
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5642
Radca prawny 3877
Statut 4562
Podstawy prawne 18924
Regulamin organizacyjny 10781
Budżet i majątek 8334
Sprawozdania finansowe 3555
Kontrola zarządcza 17221
Rejestry, archiwa 6016
Efektywność energetyczna 3967
Tekst łatwy do czytania ETR 788
Komunikacja z urzędem 4103
Dostęp do informacji publicznej 14349
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4741
Informacja dla osób niesłyszących 10053
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 4018
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1984
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 6015
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 4115
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 4385
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 7060
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 7528
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 6009
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 4280
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 5655
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 4905
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 3891
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 4520
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 4768
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 6069
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 4010
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 4481
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 4459
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 4508
Druki i formularze 4210
Działalność inspektoratu 3043
Akty prawne 191133
Wyniki kontroli 1197
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 38781
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 15050
Artykuły zafałszowane 4964
Schemat procedur kontroli 3699
Biuletyn Wiedza i Jakość 4706
Rolniczy handel detaliczny 6152
Informacje dla rolników 5523
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 1125
e-PUAP 10735
System zarządzania jakością 2038
ISO 9001:2015 6048
Polityka jakości IJHARS 4957
Działania antykorupcyjne 3204
Ankieta satysfakcji klienta 4119
Rolnictwo ekologiczne 7348
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 5245
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 9321
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 6397
Informacja dla rolników prowadzących produkcje ekologiczną w zakresie odstępstwa od zasad w rolnictwie ekologicznym (wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstwa) 180
Przetargi 16421
Praca 4429
Ogłoszenia o pracy 79332
Praktyki studenckie 5737
Zamówienia publiczne 29829
Aktualne 32891
W toku 5346
Wyniki 4693
Archiwalne 4650
Wyniki innych postępowań 4559
Archiwalny BIP 0
Patronaty 5273
Rzeczoznawcy 16522
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 12730
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 12610
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 5639
Skargi, wnioski 18080
Ochrona Danych Osobowych 1161
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3036
Klauzula informacyjna 3767
Deklaracja dostępności 3075
Koordynator dostępności 2081

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 443918
Redakcja biuletynu 2776
Kontakt z redakcją 20397
Instrukcja korzystania z BIP 5679
Słownik skrótów 5663
Ważne linki 26112
Mapa serwisu 3273
Statystyki 3215
Kanały RSS 2563
Kontakt 14283