ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje dla rolników eksportujących zboża

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki.

Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać >>tutaj.
 
Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARS - WIJHARS.
 
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat  (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).
 
Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:
 
 • ocena organoleptyczna - 24,0 zł
 • wilgotność - 39,0 zł
 • zawartość białka - 86,0 zł
 • ilość i rozpływalność glutenu - 42,0 zł
 • liczba opadania - 39,0 zł
 • obecność szkodników - 10,0 zł
 • zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych - 49,0 zł
Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości - Ocena jakości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-03 13:34:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-03 13:58:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-03 13:58:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1604 ),
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2016 r., poz. 398),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno-spożywczych,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn.zm)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-30 08:44:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-30 08:44:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-03 10:53:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rzeczoznawcy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2016 r., poz. 1604), rejestr rzeczoznawców jest prowadzony przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, według uprawnień i specjalizacji dotyczącej  rodzajów artykułów rolno-spożywczych.
Rejestr zawiera dane osób, które nabyły uprawnienia do:
 • pobierania próbek,
 • ustalania klas jakości
Wpis do rejestru rzeczoznawców może nastąpić po uprzednim złożeniu wniosku oraz dokonaniu opłaty skarbowej przez zainteresowanego tj. osobę, która uzyskała wynik pozytywny z egzaminu kwalifikacyjnego.
 
Osobie wpisanej do rejestru rzeczoznawców Wojewódzki Inspektor wydaje zaświadczenie oraz pieczątkę.
 
Skreślenie z rejestru rzeczoznawców następuje w przypadkach określonych w art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-30 08:41:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-30 08:41:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-03 11:05:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Wydział Administracji

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:
 
 • prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej;
 • opracowywanie projektów dochodów i wydatków budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym wydatków inwestycyjnych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej;
 • prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości;
 • gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników;
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z transportem;
 • gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;
 • przygotowanie organizacyjne narad i szkoleń;
 • prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych Inspektoratu;
 • prowadzenie spraw osobowych, socjalno-bytowych i BHP pracowników;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatu i kancelarii tajnej;
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
 • prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • opracowywanie informacji, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy merytorycznej Inspektoratu;
 • przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków oraz spraw dotyczących ustawowych zadań, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz spraw dotyczących ustawowych zadań;
 • nadzór nad zbiorem aktów prawnych;
 • prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących prac wydziału;
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
E-mail: 
Telefon: 68 325 30 62 wewn. 23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-30 08:32:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-30 08:32:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:39:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje dotyczące zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym znajdą Państwo na stronie:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 11:52:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 11:52:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07 09:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rolnictwo ekologiczne - informacje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualne informacje o rolnictwie ekologicznym znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 11:35:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 11:35:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07 09:30:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rolnictwo ekologiczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje następujące zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego:
 • sprawuje nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną,
 • dopuszcza do swobodnego obrotu we Wspólnocie przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich, przez sprawdzenie przesyłki i potwierdzenie świadectwa kontroli,
 • gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym,
 • rozpatruje wnioski o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej,
 • przejmuje uprawnienia jednostki certyfikującej, na okres nie dłuższy niż 60 dni, której zostało cofnięte upoważnienie,
 • informuje producentów ekologicznych objętych przez daną jednostkę certyfikującą kontrolą, o cofnięciu upoważnienia tej jednostce,
 • przygotowuje egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz prowadzi rejestr tych inspektorów.
Akty prawne
 
Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego - akty prawne MRiRW 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 11:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 11:27:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-29 11:27:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Racjonalna gospodarka nawozami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 09:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 09:34:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-29 09:34:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 09:31:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 09:33:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-29 09:33:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 09:27:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 09:28:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-29 09:28:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji