ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lubuski Urząd Wojewódzki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-29 09:25:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-29 09:28:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-09 09:12:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawy prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat JHARS w Zielonej Górze działa na podstawie:
 
 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1353 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 915 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 140 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (tj. Dz. U. z 2019, poz. 935 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.  U. z 2019 r., poz. 706 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 268 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1160),
 • ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1438 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1160)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 265 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. Nr 154, poz. 1279 z poźn. zm.),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1213 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 86),
 • wybranych przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-28 14:30:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-28 14:30:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 13:59:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostęp do informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jest udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
 
Zasady udostępniania informacji na wniosek
 
 1. Proszę wypełnić wniosek
 2. Wniosek  należy przekazać do Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w jednej, z niżej wymienionych form:
 • pocztą na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze,
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
 
 • złożyć osobiście w Sekretariacie urzędu, adres jak powyżej, (I piętro pokój 118/2)
 • przekazać faksem pod numer: (068) 325-30-62 wewn. 30
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres:
 
Termin i forma udzielana informacji publicznej
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku w sposób i w określonej formie.
 
Opłaty
 
Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy urząd w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. 
 
W tym wypadku, urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. 
 
Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej, w przypadku określonym w art. 14 ust.2, następują w drodze decyzji Wojewódzkiego Inspektora JHARS. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie, rozpatrywane w terminie 14 dni.
Udostępnieniu nie podlegają m.in. dane osobowe, informacje niejawne oraz tajemnice chronione ustawowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 14:25:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 14:27:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 14:51:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Administrator bezpieczeństwa informacji

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy realizacja zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach informatycznych Inspektoratu, w szczególności:
 
 • podejmowanie stosownych działań zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa” w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych, znajdujących się w systemie informatycznym;
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych;
 • niezwłoczne informowanie Administratora Danych lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • nadzór i kontrola systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych;
 • wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania samodzielnego stanowiska;
 • przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
 
E-mail: 
Telefon: 68 325 30 62

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 14:05:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 14:05:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:43:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Stanowiska do spraw kontroli „ex-post”

Do zakresu działania stanowiska do spraw kontroli „ex-post” należy zapewnienie przestrzegania prawidłowości płatności transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a w szczególności:
 
 • sporządzanie listy kontrolnej;
 • przeprowadzanie kontroli ex-post prawidłowości dokonywania transakcji finansowych z Sekcji Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 • występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli krzyżowej;
 • sporządzanie raportu bieżącego w przypadkach wykrycia nieprawidłowości;
 • sporządzanie protokołów kontroli;
 • współpraca z innymi organami kontroli, Głównym i Wojewódzkimi Inspektorami;
 • wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania samodzielnego stanowiska;
 • przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
E-mail: 
Telefon: 68 325 30 62 wewn. 25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 14:01:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 14:01:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:43:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
 
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania samodzielnego stanowiska;
 • przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
Telefon: 68 325 30 62 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 13:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 13:58:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:42:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością należy:
 
 • wykonywanie prac związanych z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością;
 • współpraca ze wszystkimi wydziałami w obszarze wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i zespołami powołanymi w tym celu;
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
 • nadzór nad realizacją Polityki Jakości Inspektoratu;
 • bieżące czynności związane z korygowaniem i zmianami dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością;
 • sporządzanie i realizacja planu audytów wewnętrznych;
 • analiza wyników audytów i sporządzanie raportów;
 • nadzorowanie wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych;
 • przygotowanie planu przeglądu zarządzania, nadzór nad jego wykonaniem i sporządzenie raportu;
 • ocena skuteczności przeprowadzonych szkoleń;
 • wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego stosownie do merytorycznego zakresu działania samodzielnego stanowiska;
 • przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania komórce właściwej ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
E-mail: 
Telefon: 95 759 64 35

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 13:55:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 13:55:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:40:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zakresu działania Oddziału w Rzepinie należy w szczególności:
 
 • udział w opracowywaniu projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 • dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, pobieranie próbek, wydawanie w imieniu organu Świadectw Jakości Handlowej;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych artykułów rolno-spożywczych, w tym wywożonych za granicę i przywożonych z zagranicy, w zakresie: produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu;
 • prowadzenie spraw związanych z eksportem artykułów rolno-spożywczych do państw trzecich, w tym wydawanie dokumentów potwierdzających zgłoszenie objęcia artykułów procedurą wywozu;
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „Nawóz WE” i środków wspomagających uprawę roślin;
 • kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami UE, na rynku wewnętrznym oraz w imporcie i eksporcie;
 • kontrola warunków techniczno-technologicznych do produkcji win lub napojów winiarskich, w celu wydania Opinii;
 • wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych;
 • nadzór nad prawidłowością klasyfikacji tusz wieprzowych oraz półtusz wołowych w systemie EUROP;
 • nadzór nad mięsem wołowym pochodzenia płci męskiej, objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;
 • opracowywanie okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;
 • prowadzenie rejestrów w zakresie prac wydziału;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych w ramach prowadzonych spraw;
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektora;
 • kontrola pracy rzeczoznawców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • kontrola zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją, wydawanie w imieniu organu świadectw Jakości Handlowej;
 • prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących urzędowej kontroli żywności;
 • przygotowanie materiałów pomocniczych w zakresie szkoleń organizowanych przez Inspektorat oraz zaświadczeń dla uczestników szkoleń;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
E-mail: 
Telefon: 95 759 64 35

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 08:56:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 08:56:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:38:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu

Wydział Kontroli

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy w szczególności:
 
 • opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 • dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, pobieranie próbek, wydawanie w imieniu organu Świadectw Jakości Handlowej;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych artykułów rolno-spożywczych, w tym wywożonych za granicę i przywożonych z zagranicy, w zakresie: produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu;
 • prowadzenie spraw związanych z eksportem artykułów rolno-spożywczych do państw trzecich, w tym wydawanie dokumentów potwierdzających zgłoszenie objęcia artykułów procedurą wywozu;
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „Nawóz WE” i środków wspomagających uprawę roślin;
 • kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami UE, na rynku wewnętrznym oraz w imporcie i eksporcie;
 • kontrola warunków techniczno-technologicznych do produkcji win lub napojów winiarskich, w celu wydania Opinii;
 • wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych;
 • nadzór nad prawidłowością klasyfikacji tusz wieprzowych oraz półtusz wołowych w systemie EUROP;
 • nadzór nad mięsem wołowym pochodzenia płci męskiej, objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;
 • opracowywanie okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;
 • prowadzenie rejestrów w zakresie prac wydziału;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych w ramach prowadzonych spraw;
 • prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektora;
 • kontrola pracy rzeczoznawców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora;
 • kontrola zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją, wydawanie w imieniu organu świadectw Jakości Handlowej;
 • prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących urzędowej kontroli żywności;
 • przygotowanie materiałów pomocniczych w zakresie szkoleń organizowanych przez Inspektorat oraz zaświadczeń dla uczestników szkoleń;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 
E-mail: 
Telefon: 68 325 30 62 wewn. 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-27 08:48:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-27 08:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:37:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karta zgłoszenia skargi, wniosku.

Karta zgłoszenia skargi, wniosku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.):
 • Każdemu służy zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych (art. 221 § 1 k.p.a.).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwy organ albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).
 • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem (art. 225 § 1 k.p.a.)

Skargi i wnioski mogą być kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych z/s w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 w jednej następujących form:
 
 1. pisemnie (list, poczta elektroniczna),
 2. ustnie lub telefonicznie (zgłoszona bezpośrednio pracownikowi do protokołu).
Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi lub wnioski niezawierające wyżej wymienionych danych pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Skargi i wnioski wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania skargi lub wniosku.
 
W sprawie skarg i wniosków Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze przyjmuje osobiście w każdy poniedziałek  w godzinach 13:00-16:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sonia Wróblewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sonia Wróblewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 14:51:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 14:52:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-04 12:41:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji