ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kierownictwo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Bogdan Karwowski
683253062 wewn. 22
605906600
 
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Stanisław Zamiatała
683253062 wewn. 27
601938442
 
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - Główny Księgowy
Agnieszka Spiżak
683253062 wewn. 23
 
Kierownik Wydziału Kontroli
Jarosław Ławrynowicz
683253062 wewn. 24
 
Kierownik Oddziału w Rzepinie
Bogdan Sobieraj
957596435

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 14:14:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 14:14:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 13:21:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestry, archiwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestry

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze prowadzone są rejestry:
 
  • rzeczoznawców. Informacje zawarte w rejestrze podlegaja ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
  • rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.
Informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi oraz rejestrze rzeczoznawców zgodnie z pismem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak: GI-GNR-2-01/05 z dnia 7 stycznia 2005 r podlegają wyłączeniu jawności informacji publicznej.
 
Rejestr rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości handlowej oraz ustalania sposobu produkcji artykułów rolno-spożywczych
 
Podstawa prawna prowadzenia rejestru:
art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2164, z późn. zm.).
 
Sposób i zasady udostępniania danych z rejestru
 
Rejestr zawiera zbiór danych osobowych. Przetwarzanie w tym udostępnianie danych z rejestru odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.
 
Archiwum zakładowe

Akta poszczególnych spraw przechowywane są w ciągu roku kalendarzowego w poszczególnych wydziałach.

Akta spraw zakończonych przechowywane są w komórkach organizacyjnych przez okres 2 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. Po upływie tego terminu akta przekazywane są do archiwum zakładowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

Archiwum zakładowe udostępnia akta dla celów służbowych i naukowo-badawczych.

Udostępnianie akt dla celów służbowych odbywa się w pomieszczeniu archiwum zakładowego lub poza archiwum (w obrębie jednostki organizacyjnej), na podstawie karty udostępniania, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, która dane akta wytworzyła.

Wypożyczanie akt do celów służbowych poza jednostkę organizacyjną może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu.

Udostępnianie akt do celów naukowo – badawczych wymaga każdorazowo zgody kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Trojanowska-Jersz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 14:02:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 14:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 14:53:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla osób niesłyszących

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze ma obowiązek zapewnić dostęp do świadczenia usług osoby posługującej się językiem migowym.
 
Na terenie Inspekcji jest osoba przeszkolona i posługująca się językiem migowym.
 
Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia daty rezerwacji spotkania.
 
Świadczenie to jest BEZPŁATNE i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
 
Logotyp przedstawiający białe dłonie ułożone w symbol Języka Migowego na niebieskim tle

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Spiżak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Spiżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 13:57:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 13:57:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-25 13:33:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Karwowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Karwowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-21 13:32:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-21 13:34:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31 12:16:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dane teleadresowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adres
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
 
Telefony
68 325 30 62
68 325 39 54
784 909 670
 
Faks
68 325 30 62 wewn. 30
 
E-mail

/wijhars_zgora/skrytka
 
NIP
9730751284
 
REGON
978009920
 
 
Oddział w Rzepinie
 
Adres
ul. Bohaterów Westerplatte 47, 69-110 Rzepin
 
Telefon
95 759 64 35
784 909 627
 
E-mail

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szular
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szular
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-12 11:00:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-12 11:00:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-16 13:07:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji