ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania dokumentów
2021-09-13 23:59:00
Stanowisko
Inspektor w Oddziale w Rzepinie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Oddział w Rzepinie
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania dokumentów
2021-09-13 23:59:00
Stanowisko
Inspektor w Oddziale w Rzepinie (Gorzów Wielkopolski)
Nazwa wydziału ogłaszającego
Oddział w Rzepinie