ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tytuł:
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji.
Sprawa:
Podmioty dostarczające jaja bezpośrednio z miejsca produkcji do przemysłu spożywczego mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku znakowania jaj, zgodnie z art. 17 d ustawy z dnia  21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.). Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj następuje w drodze decyzji. 
Przedmiot sprawy:
Wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji.
Podstawy prawne:
Art. 17d ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat
tel: 68 325 30 62
fax: 68 325 30 62 wew. 30
e-mail:
e-PUAP: /wijhars_zgora/skrytka
Wydział prowadzący sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel: 68 325 30 62 wew. 24
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji na wniosek zainteresowanego
Forma zgłoszenia:
Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku znakowania jaj, zainteresowany podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o zwolnienie do Wojewódzkiego Inspektora JHARS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Wniosek należy złożyć przed wysyłką jaj, oddzielnie dla każdego zakładu przemysłu spożywczego, do którego będą kierowane jaja. W przypadku braku we wniosku informacji wymaganych ustawą, wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia lub zostanie odrzucony.
Opłaty:
Przed wydaniem decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.), a potwierdzenie jej wpłaty albo uwierzytelnioną kopię przesłać do Inspektoratu. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z właściwością miejscową wojewódzkiego inspektora.
 
Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
PKO Bank Polski S.A.
83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
Sposób załatwienia sprawy:
Wyznaczony Inspektor przeprowadza kontrolę w zakresie jakości handlowej jaj. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli Wojewódzki Inspektor wydaje decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku znakowania jaj.
Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel : 68 325 30 62 wew. 24
 
Zamiejscowy Wydział Kontroli w Rzepinie
ul. Bohaterów Radzieckich 47
69-110 Rzepin
tel: 95 759 64 35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Ławrynowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Ławrynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-30 12:56:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Szular
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-30 12:57:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Szular
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 11:12:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »