ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1836
Drugi poziom 1785
Trzeci poziom 1783
Czwarty poziom 1824

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 173828
Informacje o instytucji 17209
Kierownictwo 22832
Struktura organizacyjna 6709
Wydział Kontroli 7588
Oddział w Rzepinie 8594
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 7266
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 6191
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 6818
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 12087
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 6685
Radca prawny 4394
Statut 5150
Podstawy prawne 21696
Regulamin organizacyjny 12094
Budżet i majątek 9864
Sprawozdania finansowe 4692
Kontrola zarządcza 19208
Rejestry, archiwa 7047
Efektywność energetyczna 4437
Tekst łatwy do czytania ETR 1439
Komunikacja z urzędem 5108
Dostęp do informacji publicznej 17180
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5226
Informacja dla osób niesłyszących 11712
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 4612
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 2250
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 6867
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 4693
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 5023
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 8042
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 8365
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 6845
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 4895
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 6454
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 5612
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 4569
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 5211
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 5406
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 7016
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 4580
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 5150
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 5063
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 5173
Druki i formularze 5067
Działalność inspektoratu 3458
Akty prawne 222139
Wyniki kontroli 1393
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 46060
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 16926
Artykuły zafałszowane 5622
Schemat procedur kontroli 4249
Biuletyn Wiedza i Jakość 5405
Rolniczy handel detaliczny 7000
Informacje dla rolników 6971
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 1790
e-PUAP 12181
System zarządzania jakością 2312
ISO 9001:2015 6925
Polityka jakości IJHARS 5633
Działania antykorupcyjne 3617
Ankieta satysfakcji klienta 4686
Rolnictwo ekologiczne 8454
Rolnictwo ekologiczne - informacje 6596
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 10816
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej 842
Przetargi 16968
Praca 5183
Ogłoszenia o pracy 92469
Praktyki studenckie 6465
Zamówienia publiczne 30598
Aktualne 34902
W toku 5909
Wyniki 5209
Archiwalne 5150
Wyniki innych postępowań 5060
Archiwalny BIP 0
Patronaty 5945
Rzeczoznawcy 18646
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 14683
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 15032
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 6491
Skargi, wnioski 20525
Opłata skarbowa 419
Ochrona Danych Osobowych 1364
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3513
Klauzula informacyjna 4426
Deklaracja dostępności 4285
Koordynator dostępności 3244

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 492648
Redakcja biuletynu 3039
Kontakt z redakcją 23835
Instrukcja korzystania z BIP 6236
Słownik skrótów 6328
Ważne linki 30308
Mapa serwisu 3528
Statystyki 3492
Kanały RSS 2813
Kontakt 15703
« powrót do poprzedniej strony