ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1652
Drugi poziom 1592
Trzeci poziom 1609
Czwarty poziom 1636

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 146012
Informacje o instytucji 14461
Kierownictwo 19349
Struktura organizacyjna 5963
Wydział Kontroli 6323
Oddział w Rzepinie 7054
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 6039
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 5362
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 5738
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 10337
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5511
Radca prawny 3803
Statut 4488
Podstawy prawne 18445
Regulamin organizacyjny 10580
Budżet i majątek 8165
Sprawozdania finansowe 3365
Kontrola zarządcza 16862
Rejestry, archiwa 5827
Efektywność energetyczna 3900
Tekst łatwy do czytania ETR 688
Komunikacja z urzędem 3948
Dostęp do informacji publicznej 13763
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4690
Informacja dla osób niesłyszących 9753
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 3936
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1942
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 5774
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 3989
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 4269
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 6862
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 7321
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 5848
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 4156
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 5485
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 4801
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 3799
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 4376
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 4660
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 5898
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 3907
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 4358
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 4377
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 4418
Druki i formularze 4087
Działalność inspektoratu 3011
Akty prawne 186615
Wyniki kontroli 1172
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 37340
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 14765
Artykuły zafałszowane 4876
Schemat procedur kontroli 3607
Biuletyn Wiedza i Jakość 4584
Rolniczy handel detaliczny 5994
Informacje dla rolników 5297
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 1028
e-PUAP 10524
System zarządzania jakością 2005
ISO 9001:2015 5907
Polityka jakości IJHARS 4841
Działania antykorupcyjne 3133
Ankieta satysfakcji klienta 4023
Rolnictwo ekologiczne 7158
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 5088
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 9054
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 6241
Informacja dla rolników prowadzących produkcje ekologiczną w zakresie odstępstwa od zasad w rolnictwie ekologicznym (wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstwa) 106
Przetargi 16333
Praca 4362
Ogłoszenia o pracy 77505
Praktyki studenckie 5610
Zamówienia publiczne 29686
Aktualne 32411
W toku 5265
Wyniki 4611
Archiwalne 4564
Wyniki innych postępowań 4481
Archiwalny BIP 0
Patronaty 5171
Rzeczoznawcy 16175
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 12365
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 12127
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 5506
Skargi, wnioski 17560
Ochrona Danych Osobowych 1133
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2967
Klauzula informacyjna 3656
Deklaracja dostępności 2898
Koordynator dostępności 1915

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 435670
Redakcja biuletynu 2735
Kontakt z redakcją 20020
Instrukcja korzystania z BIP 5560
Słownik skrótów 5563
Ważne linki 25319
Mapa serwisu 3230
Statystyki 3181
Kanały RSS 2525
Kontakt 14118
« powrót do poprzedniej strony