ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1529
Drugi poziom 1480
Trzeci poziom 1489
Czwarty poziom 1517

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 130729
Informacje o instytucji 12726
Kierownictwo 16911
Struktura organizacyjna 5529
Wydział Kontroli 5546
Oddział w Rzepinie 6312
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 5375
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 4914
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 5141
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 9344
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4906
Radca prawny 3411
Statut 4129
Podstawy prawne 16173
Regulamin organizacyjny 9557
Budżet i majątek 7374
Sprawozdania finansowe 2637
Kontrola zarządcza 15253
Rejestry, archiwa 4912
Efektywność energetyczna 3591
Tekst łatwy do czytania ETR 187
Komunikacja z urzędem 3387
Dostęp do informacji publicznej 11451
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4448
Informacja dla osób niesłyszących 8680
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 3669
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1803
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 5219
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 3653
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 3869
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 6174
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 6725
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 5378
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 3782
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 5017
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 4415
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 3491
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 3958
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 4265
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 5377
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 3595
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 3936
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 3979
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 4027
Druki i formularze 3508
Działalność inspektoratu 2808
Akty prawne 167413
Wyniki kontroli 1067
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 32309
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 13502
Artykuły zafałszowane 4495
Schemat procedur kontroli 3254
Biuletyn Wiedza i Jakość 4175
Rolniczy handel detaliczny 5515
Informacje dla rolników 4532
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 677
e-PUAP 9433
System zarządzania jakością 1880
ISO 9001:2015 5265
Polityka jakości IJHARS 4477
Działania antykorupcyjne 2840
Ankieta satysfakcji klienta 3644
Rolnictwo ekologiczne 6431
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 4541
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 8032
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 5730
Przetargi 15941
Praca 4044
Ogłoszenia o pracy 69829
Praktyki studenckie 5068
Zamówienia publiczne 29219
Aktualne 30932
W toku 4991
Wyniki 4300
Archiwalne 4267
Wyniki innych postępowań 4202
Archiwalny BIP 0
Patronaty 4689
Rzeczoznawcy 14617
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 11108
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 10677
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 5055
Skargi, wnioski 15619
Ochrona Danych Osobowych 1021
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2660
Klauzula informacyjna 3244
Deklaracja dostępności 2188
Koordynator dostępności 1201

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 400888
Redakcja biuletynu 2539
Kontakt z redakcją 18188
Instrukcja korzystania z BIP 5151
Słownik skrótów 5110
Ważne linki 22596
Mapa serwisu 3087
Statystyki 3016
Kanały RSS 2379
Kontakt 13231
« powrót do poprzedniej strony