ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1788
Drugi poziom 1738
Trzeci poziom 1737
Czwarty poziom 1782

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 166934
Informacje o instytucji 16462
Kierownictwo 21997
Struktura organizacyjna 6491
Wydział Kontroli 7296
Oddział w Rzepinie 8177
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 7016
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 5978
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 6537
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 11740
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 6388
Radca prawny 4246
Statut 4950
Podstawy prawne 20970
Regulamin organizacyjny 11641
Budżet i majątek 9383
Sprawozdania finansowe 4353
Kontrola zarządcza 18658
Rejestry, archiwa 6756
Efektywność energetyczna 4292
Tekst łatwy do czytania ETR 1220
Komunikacja z urzędem 4759
Dostęp do informacji publicznej 16441
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5079
Informacja dla osób niesłyszących 11295
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 4406
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 2159
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 6583
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 4504
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 4806
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 7714
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 8138
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 6572
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 4713
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 6192
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 5401
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 4361
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 5011
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 5224
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 6744
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 4405
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 4960
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 4877
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 5000
Druki i formularze 4783
Działalność inspektoratu 3292
Akty prawne 213504
Wyniki kontroli 1327
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 43796
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 16340
Artykuły zafałszowane 5449
Schemat procedur kontroli 4076
Biuletyn Wiedza i Jakość 5178
Rolniczy handel detaliczny 6723
Informacje dla rolników 6582
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 1593
e-PUAP 11784
System zarządzania jakością 2212
ISO 9001:2015 6682
Polityka jakości IJHARS 5415
Działania antykorupcyjne 3501
Ankieta satysfakcji klienta 4533
Rolnictwo ekologiczne 8170
Rolnictwo ekologiczne - informacje 6198
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 10466
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej 653
Przetargi 16807
Praca 4836
Ogłoszenia o pracy 88574
Praktyki studenckie 6275
Zamówienia publiczne 30371
Aktualne 34166
W toku 5756
Wyniki 5081
Archiwalne 5032
Wyniki innych postępowań 4922
Archiwalny BIP 0
Patronaty 5774
Rzeczoznawcy 18096
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 14177
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 14388
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 6237
Skargi, wnioski 19937
Opłata skarbowa 254
Ochrona Danych Osobowych 1304
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3389
Klauzula informacyjna 4257
Deklaracja dostępności 3952
Koordynator dostępności 2868

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 478237
Redakcja biuletynu 2955
Kontakt z redakcją 22781
Instrukcja korzystania z BIP 6072
Słownik skrótów 6110
Ważne linki 29299
Mapa serwisu 3462
Statystyki 3412
Kanały RSS 2734
Kontakt 15232
« powrót do poprzedniej strony