ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1504
Drugi poziom 1456
Trzeci poziom 1463
Czwarty poziom 1485

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 125323
Informacje o instytucji 12230
Kierownictwo 16190
Struktura organizacyjna 5319
Wydział Kontroli 5343
Oddział w Rzepinie 6051
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 5137
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 4750
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 4946
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 8964
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4647
Radca prawny 3310
Statut 4025
Podstawy prawne 15472
Regulamin organizacyjny 9160
Budżet i majątek 7157
Sprawozdania finansowe 2452
Kontrola zarządcza 14630
Rejestry, archiwa 4664
Efektywność energetyczna 3506
Tekst łatwy do czytania ETR 63
Komunikacja z urzędem 3183
Dostęp do informacji publicznej 10671
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4361
Informacja dla osób niesłyszących 8265
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 3563
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1735
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 5042
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 3547
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 3743
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 6039
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 6574
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 5222
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 3632
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 4875
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 4263
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 3386
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 3834
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 4128
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 5212
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 3491
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 3829
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 3833
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 3877
Druki i formularze 3341
Działalność inspektoratu 2735
Akty prawne 161014
Wyniki kontroli 1020
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 30765
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 13077
Artykuły zafałszowane 4352
Schemat procedur kontroli 3159
Biuletyn Wiedza i Jakość 4032
Rolniczy handel detaliczny 5346
Informacje dla rolników 4291
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 564
e-PUAP 9195
System zarządzania jakością 1808
ISO 9001:2015 5066
Polityka jakości IJHARS 4384
Działania antykorupcyjne 2753
Ankieta satysfakcji klienta 3539
Rolnictwo ekologiczne 6218
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 4380
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 7611
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 5556
Przetargi 15841
Praca 3885
Ogłoszenia o pracy 67398
Praktyki studenckie 4917
Zamówienia publiczne 29097
Aktualne 30293
W toku 4890
Wyniki 4189
Archiwalne 4167
Wyniki innych postępowań 4106
Archiwalny BIP 0
Patronaty 4573
Rzeczoznawcy 14130
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 10644
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 10166
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 4929
Skargi, wnioski 15073
Ochrona Danych Osobowych 969
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2580
Klauzula informacyjna 3154
Deklaracja dostępności 1974
Koordynator dostępności 1007

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 390487
Redakcja biuletynu 2486
Kontakt z redakcją 17599
Instrukcja korzystania z BIP 5046
Słownik skrótów 4986
Ważne linki 21608
Mapa serwisu 3040
Statystyki 2963
Kanały RSS 2329
Kontakt 12974
« powrót do poprzedniej strony