ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1732
Drugi poziom 1677
Trzeci poziom 1684
Czwarty poziom 1728

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 158671
Informacje o instytucji 15688
Kierownictwo 21007
Struktura organizacyjna 6232
Wydział Kontroli 6922
Oddział w Rzepinie 7740
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 6644
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 5765
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 6218
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 11167
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 6035
Radca prawny 4071
Statut 4767
Podstawy prawne 20074
Regulamin organizacyjny 11160
Budżet i majątek 8868
Sprawozdania finansowe 3947
Kontrola zarządcza 17919
Rejestry, archiwa 6391
Efektywność energetyczna 4130
Tekst łatwy do czytania ETR 1019
Komunikacja z urzędem 4436
Dostęp do informacji publicznej 15473
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4930
Informacja dla osób niesłyszących 10754
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 4219
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 2065
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 6268
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 4290
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 4572
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 7332
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 7800
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 6274
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 4503
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 5915
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 5133
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 4105
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 4750
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 5018
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 6460
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 4207
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 4743
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 4693
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 4754
Druki i formularze 4520
Działalność inspektoratu 3152
Akty prawne 202545
Wyniki kontroli 1260
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 41436
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 15656
Artykuły zafałszowane 5212
Schemat procedur kontroli 3885
Biuletyn Wiedza i Jakość 4953
Rolniczy handel detaliczny 6452
Informacje dla rolników 6076
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 1372
e-PUAP 11325
System zarządzania jakością 2111
ISO 9001:2015 6363
Polityka jakości IJHARS 5187
Działania antykorupcyjne 3357
Ankieta satysfakcji klienta 4333
Rolnictwo ekologiczne 7788
Rolnictwo ekologiczne - informacje 5742
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 9900
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej 462
Przetargi 16604
Praca 4560
Ogłoszenia o pracy 83578
Praktyki studenckie 6042
Zamówienia publiczne 30081
Aktualne 33364
W toku 5541
Wyniki 4897
Archiwalne 4856
Wyniki innych postępowań 4745
Archiwalny BIP 0
Patronaty 5548
Rzeczoznawcy 17420
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 13513
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 13567
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 5948
Skargi, wnioski 19168
Opłata skarbowa 87
Ochrona Danych Osobowych 1229
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3234
Klauzula informacyjna 4035
Deklaracja dostępności 3536
Koordynator dostępności 2513

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 463750
Redakcja biuletynu 2862
Kontakt z redakcją 21575
Instrukcja korzystania z BIP 5894
Słownik skrótów 5890
Ważne linki 27852
Mapa serwisu 3368
Statystyki 3317
Kanały RSS 2654
Kontakt 14765
« powrót do poprzedniej strony