ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 5

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 1412
Drugi poziom 1401
Trzeci poziom 1422
Czwarty poziom 1392

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, ogłoszenia 116335
Informacje o instytucji 11493
Kierownictwo 15353
Struktura organizacyjna 5072
Wydział Kontroli 5009
Oddział w Rzepinie 5608
Wydział Organizacyjno-Administrcyjny 4784
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 4510
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych 4617
Stanowiska do spraw kontroli „ex-post” 8497
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4285
Radca prawny 3120
Statut 3861
Podstawy prawne 14517
Regulamin organizacyjny 8779
Budżet i majątek 6773
Sprawozdania finansowe 2179
Kontrola zarządcza 13851
Rejestry, archiwa 4409
Efektywność energetyczna 3336
Komunikacja z urzędem 3028
Dostęp do informacji publicznej 9785
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4161
Informacja dla osób niesłyszących 7719
Osoba odpowiedzialna za kontakt z miediami 3409
Działalność inspektoratu 2602
Akty prawne 152594
Wyniki kontroli 972
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS 28614
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIJHARS 12379
Artykuły zafałszowane 4133
Schemat procedur kontroli 3014
Biuletyn Wiedza i Jakość 3789
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw 1625
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 4714
Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania w drodze decyzji administracyjnej 3319
Zgłoszenie na szkolenie/egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości 3433
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 5651
Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 6174
Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 4901
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich 3363
Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich 4599
Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do Federacji Rosyjskiej 3995
Zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 3159
Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu z miejsca produkcji 3583
Kontrola zgodności ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) 3838
Certyfikacja wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli 4808
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 3250
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 3591
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania 3574
Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego 3615
Druki i formularze 3210
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 16457
Świeże owoce i warzywa 25738
Jaja spożywcze 5213
Wyroby winiarskie 22345
Działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi 6368
Produkty regionalne i tradycyjne 5849
Inne 967
Rzeczoznawcy 13296
Przepisy prawne obowiązujące rzeczoznawców 9930
Informacje dla kandydatów na rzeczoznawców 9397
Druki i formularze dot. rzeczoznawców 4657
Rolnictwo ekologiczne 5908
Rejestry dotyczące rolnictwa ekologicznego 4109
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 7111
Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym 5283
Rolniczy handel detaliczny 5042
Informacje dla rolników 3884
Ochrona oznaczeń ChNP, ChOG i GTS 344
e-PUAP 8719
System zarządzania jakością 1718
ISO 9001:2015 4763
Polityka jakości IJHARS 4212
Działania antykorupcyjne 2590
Ankieta satysfakcji klienta 3382
Praca 3764
Ogłoszenia o pracy 64479
Praktyki studenckie 4730
Przetargi 15684
Archiwalny BIP 0
Zamówienia publiczne 28886
Aktualne 29403
W toku 4730
Wyniki 4052
Archiwalne 3994
Wyniki innych postępowań 3946
Ochrona Danych Osobowych 921
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2419
Klauzula informacyjna 2973
Patronaty 4359
Skargi, wnioski 14307
Koordynator dostępności 574
Deklaracja dostępności 1665

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 374147
Redakcja biuletynu 2367
Kontakt z redakcją 16452
Instrukcja korzystania z BIP 4795
Słownik skrótów 4719
Ważne linki 19567
Mapa serwisu 2939
Statystyki 2888
Kanały RSS 2245
Kontakt 12525
« powrót do poprzedniej strony